Адил боломж өв тэгш хөгжил

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

ТАНИЛЦУУЛГА

Баянгол дүүргийн 86-р цэцэрлэг

Эрхэм зорилго: Адил боломж өв тэгш хөгжил
Уриа: Нэг ажилтан-нэг хамт олон
Нийслэлийн тэргүүний 86 дугаар цэцэрлэг нь 1980 онд  анх 12 бүлэг, 280 хүүхдийн хүчин чадалтай үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн.  Одоо 13 бүлэгт 481 хүүхэд 14 багш,  42 ажилтантай. Багш нарын 58% магистр, 64% мэргэжлийн зэрэгтэй.
Баянгол дүүргийн 86 дугаар цэцэрлэг
Хүүхдийн тоо
2015-2016 оны хичээлийн жил

Бүлгийн нэр Бүлгийн багшийн нэр Хүүхдийн тоо
1 Бага “А”  Ч. Баярсайхан 59
2 Бага “Б”  А. Дорждагам 48
3 Бага “В”  А. Дэлгэрзаяа 38
4     Дунд “А”  Д. Пүрэвцэрэн 60
5     Дунд “Б”  А. Долгорсүрэн 55
6     Дунд “В”  Н. Жавхлан 48
7     Дунд “Г”  Д. Саруул 55
8 Ахлах “А”  З. Ариунтуяа 62
9 Ахлах “Б”  П. Уянга 54
10 Ахлах “В”  Ж. Должинсүрэн 56
11    Бэлтгэл “А”  Ц. Отгонтуяа 51
12    Бэлтгэл “Б”  А. Цэвэлмаа 52
13    Бэлтгэл “В”  П. Болортуяа 57
14 Бүгд  13 695