Хүүхдийг өөрийн онцлог,чадвар,бүтээлч үйлээрээ хөгжих боломжыг бүрдүүлэн, хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүүлнэ.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

ТАНИЛЦУУЛГА

Анх 1979 оны 5-р сарын 15-нд “ Ясли цэцэрлэгийн комбинат ” нэртэйгээр 280 хүүхдийн хүчин чадалтай 30 ажилтантай үйл ажиллагагаагаа эхэлснээс хойн даруй 35 жилийн нүүрийг үзжээ.