Насыг насла Насаараа суралцацгаая

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

ТАНИЛЦУУЛГА

Насыг наслаБаянгол дүүргийн  АБ-Насан туршийн боловсролын  төв нь 1996 оны  Монгол   Улсын Засгийн Газрын 116 дугаар тогтоол БГД-ийн засаг даргын 1999 оны А/83 тоот захирамжаар   1999 онд байгуулагдан үйл ажиллагаагаа эхлүүлж  захирлаар Д.Оюунсүрэн томилогдон өнөөдрийг хүртэл амжилттай ажиллаж байна.  Түрээсийн байрнаас үйл ажиллагаагаа эхлүүлж байсан бол өнөөдөр улсын анхны өөрийн гэсэн сургалтын байртай АБ-Насан туршийн боловсролын төв болж  сургалтын үйл ажиллагаагаа явуулж байна.