Хүүхэд бүр өөрийн онцлог, бүтээлч үйлээрээ хөгжих боломж олгоход оршино.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

ТАНИЛЦУУЛГА

85-р цэцэрлэг
    1979 онд ЗХУ-ын тусламжаар 280 хүүхдийн хүчин чадалтай байгууллагдсан. Одоо 13 бүлэгт  600 гаруй хүүхдийг хүлээн авч СӨБ олгож байна. Манай хамт олон 40 ажилтантай. Цэцэрлэгийн эрхлэгчээр БТА С.Уламбаяр ажиллаж байна.  Мэргэжлийн багш нараар 100% хангагдсан. Боловсролын түвшин:   Дээд   боловсролтой - 1,  магистр - 8, бакалавр - 56. Мэргэжлийн зэрэг: Заах аргач - 13