Хүүхдийг чин сэтгэлээсээ хайрлаж Хөгжих боломжийг үнэн сэтгэлээсээ олгож Халуун дулаан уур амьсгал бүрдүүлж Хамтдаа эелдэг үйлчилгээг үзүүлнэ

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

ТАНИЛЦУУЛГА

—54 жилийн түүхэн замналтай тус цэцэрлэг нь эдүгээ 27 багш ажилтантай 150 хүүхдийн хүчин чадалтайгаар хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх үйл ажиллагааг  6 бүлгийн 285 хүүхдэд 7 багш 6 туслах багш , болон бусад ажилдчын тусламжтай зохион байгуулж үйл ажиллагаагаа явуулж байна.