Уриа

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

ТАНИЛЦУУЛГА

Тус цэцэрлэг нь Баянгол дүүргийн 11-р хорооны нутаг дэвсгэрт байрладаг бөгөөд  анх 1965 оны 09-р сарын 01 нд 100 хүүхдийн хүчин чадалтайгаар ашиглалтанд орсноос  хойш өдгөө хүртэл 50 жил үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулж ирсэн. 2009 онд БГДийн 11-р хорооны Зүүн Ард Аюуш гудамжинд “Тайваны хүүхэд гэр бүлийг дэмжих сан”-гийн тусламжтайгаар 25 хүүхдийн хүчин чадалтай халамжийн бүлгийг нээн ажиллуулснаар цэцэрлэгийн хүчин чадал 125 болсон.
2015 онд цэцэрлэгийн шинэ барилга ашиглалтанд орж 11 бүлэгтэй 400 хүүхдийн хүчин чадалтай 40 багш ажилчидтай үйл ажиллагаагаа явуулж эхэллээ.