Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх, тэдний авьяасыг нээн хөгжүүлж бие даасан арга барил эзэмшүүлэх

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

ТАНИЛЦУУЛГА

БГД-ийн Эрүүл мэндийг дэмжигч 47-р цэцэрлэг
БГД-ийн 47-р цэцэрлэг нь 1964 оны 9 сард байгуулагдсан, эдүгээ 50-иад жил тасралтгүйгээр Монгол улсын боловсорлын стандартад нийцүүлэн үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Энэ хугацаанд 49000 хүүхдийг хүмүүжүүлж сургуульд бэлтгэж өгсөн.
Тус цэцэрлэг 20 гаруй багш ажиллагсадтай, 160 гаруй хүүхэдтэй. Тус цэцэрлэг нь БГД-ийн “Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага” 2011 онд болсон.
ЗХ-ний 150-р цэргийн ангитай, Монголын Үндэсний Удирдлагийн баг ТББ-тай хамтран ажилладаг.

Ажлын зорилго :

Эрүүл хүүхэд
                        Эрүүл орчин
                        Эрүүл хүнс