Авъяас хөтөлбөрийн хүрээнд хүүхэд нэг бүрийн хөгжлийг дэмжинэ • Хүүхдийн авъяасыг нээн илэрүүлнэ • Эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлнэ • Багш нарын идэвхи санаачлагыг идэвхжүүлнэ

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

ТАНИЛЦУУЛГА


2014 оны 10-р сарын 01нд 4 бүлэг бүхий 100 хүүхдийн хүчин чадалтай үүсгэн байгуулагдсан.
2014 оны 12-р сараас сургалт хүмүүжлийн  үйл ажиллагаа зохион байгуулагдан ажиллаж байна.
 
Тус цэцэрлэг нь нийт 23 ажилтантай бөгөөд захиргаа аж ахуйн 14 ажилтан бүлгийн багш-4 туслах багш-4 гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр хүний нөөц бүрдсэн.
 
Үүнээс багш нарын мэргэжлийн зэргийг дурьдвал магистер зэрэгтэй- 2  баклавар зэрэгтэй- 4 багш сургалт хүмүүжлийн ажлыг өндөр түвшинд зохион байгуулан ажиллаж байгааг дурьдхад таатай байна.