ХҮҮХЭД БҮРИЙГ ДЭМЖИЖ ХАМТДАА ХӨГЖИЦГӨӨ

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

ТАНИЛЦУУЛГА

Манай цэцэрлэг нь 1985 онд Хүүхдийн төлөө фондын хөрөнгөөр баригдан ашиглалтад орж, Улаанбаатар хотын АДХ-ын гүйцэтгэх захиргааны 74 тоот тогтоолоор 3 бүлэг 75 хүүхэд хүлээн авах хүчин чадалтай, 24 цагаар хараагүй иргэдийн хүүхдийг сургаж хүмүүжүүлэхээр  24 багш ажилтантай үйл ажиллагаагаа эхэлж эдүгээ 30 дах жилдээ СӨБ олгох үйлчилгээ эрхэлж 3 бүлэгт 150 гаруй  хүүхэд хүлээн авч 7 багш 9 туслах багш, эмч , арга зүйч үйлчилгээний бусад нийт 27 орон тоотой үйл ажиллагаагаа явуулж байна.Захиргаа санхүү,сургалт арга зүйн баг,эрүүл мэндийн баг гэсэн нэгжтэйгээр үйл ажиллагаа явуулдаг.