Хүүхэд бүрт урам хайрлая Хүн бүрт итгэл төрүүлье. Хамт олноороо шийдэлд хүрье

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

ТАНИЛЦУУЛГА

Баянгол дүүргийн 95-р цэцэрлэгийн танилцуулга
 
1984 оны 03 сард 280 хүүхэд хүлээн авах хүчин чадалтайгаар байгуулагдаж өнөөг хүртэл тасралтгүй 30 дахь жилдээ  үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Одоогийн байдлаар тус цэцэрлэгийн 12 бүлэгт 544 хүүхэд суралцаж байгаа. Манай цэцэрлэг 42 багш, ажилчидтай.
. 2007 онд  “Дүүргийн тэргүүний цэцэрлэг”  2014 онд   “Дүүргийн хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэгээр тус тус шалгарсан.